Logo Marc Foods

Team Marc

Marc van Rijsselberghe

Marc. staat aan de basis van de zilte groenten en zilte aardappels. Zijn volharding en toewijding hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt: de teelt van voedsel op verzilte gronden die als waardeloos werden weggezet. Dat opent wereldwijd deuren naar een mogelijke oplossing van het wereldvoedselprobleem. De jarenlange experimenten op Texel hebben geleid tot de succesvolle teelt van Zilte Aardappels en diverse zouttolerante groenten.

Zijn 35 jaar lange ervaring in de biologisch-dynamische landbouw op Waddeneiland Texel gaven Marc het inzicht dat het bestrijden van de verzilting geen oplossing is. Juist het benutten ervan biedt de beste kansen voor de toekomst.

Het team

Alle mensen die werken bij Marc. zijn gedreven en toegewijd. Binnen dit team zijn enkele spelers actief in de voorhoede. Zij staan samen met Marc van Rijsselberghe aan de basis van de nieuwe zilte toekomst.

Copyright © 2021, Marc. Foods. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp en techniek door 53 Graden Noord.