Logo Marc Foods

Team Marc

Marc van Rijsselberghe

Marc. staat aan de basis van de zilte groenten en zilte aardappels. Zijn volharding en toewijding hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt: de teelt van voedsel op verzilte gronden die als waardeloos werden weggezet. Dat opent wereldwijd deuren naar een mogelijke oplossing van het wereldvoedselprobleem. De jarenlange experimenten op Texel hebben geleid tot de succesvolle teelt van Zilte Aardappels en diverse zouttolerante groenten.

Zijn 35 jaar lange ervaring in de biologisch-dynamische landbouw op Waddeneiland Texel gaven Marc het inzicht dat het bestrijden van de verzilting geen oplossing is. Juist het benutten ervan biedt de beste kansen voor de toekomst.

Het team

Alle mensen die werken bij Marc. zijn gedreven en toegewijd. Binnen dit team zijn enkele spelers actief in de voorhoede. Zij staan samen met Marc van Rijsselberghe aan de basis van de nieuwe zilte toekomst.

Edwin van Straten

Edwin van Straten is binnen Marc. de landbouwkundig specialist. Hij zorgt ervoor dat de aardappels op tijd worden gepoot, dat de percelen op de juiste manier worden ingericht, dat de irrigatie zorgvuldig gebeurt en dat er op tijd wordt geoogst. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de technische installaties. Al vanaf 1982 werkt hij met Marc van Rijsselberghe.

"Marc is een echte pionier. Hij is altijd bezig met vernieuwing en durft aan de slag te gaan met innovatieve ideeën. Dat was ooit zo in de biologisch-dynamische landbouw en dat is nu weer zo met de zilte teelten. Ik geniet elke dag van de diversiteit in mijn werk. In dit bedrijf krijg je het vertrouwen om dingen aan te pakken en dat geeft ontzettend veel energie."

Robin Konijn

Robin Konijn houdt zich als registeraccountant en financieel specialist binnen het bedrijf vooral bezig met organisatie en financiën. Hij leidt de vernieuwende ideeën van Marc gestructureerd het bedrijf in en zet de uitvoeringstrajecten uit.

"Het innovatieve karakter van dit bedrijf spreekt mij enorm aan. De manier waarop vernieuwingen worden doorgevoerd en wat er uit voortkomt is indrukwekkend. Het gaat om veel meer dan alleen zilte aardappels en groenten. Wij zijn op Texel bezig met baanbrekende ontwikkelingen die wereldwijd van grote betekenis zijn. Het is een uitdaging om al die processen in goede banen te leiden."

Ellen van Straten

Ellen van Straten is de vrouw met de groene vingers binnen Marc. Zij studeerde levensmiddelentechnologie en rondde een BD- landbouwopleiding af aan Warmonderhof. Als verantwoordelijk teeltmedewerker van Marc. houdt zij zich vooral bezig met de teelt van zilte groenten.

"Ik zorg dat de gewassen er op tijd zijn, dat alles op tijd de grond in gaat en hou in de gaten hoe de teelten zich ontwikkelen. Ieder jaar bekijken we op welke schaal een groente moet worden geteeld. Dat is afhankelijk van de vraag en de omstandigheden. We experimenteren ook met andere soorten. Het leuke in dit bedrijf is dat iedereen nodig en belangrijk is. De som is meer dan het geheel der delen."

Copyright © 2020, Marc. Foods. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp en techniek door 53 Graden Noord.