Logo Marc Foods

Informatie

Marc Foods is een initiatief van Marc van Rijsselberghe. Zoute landbouwgrond is mondiaal een groot probleem. De reguliere landbouw is erop gericht verzilting zoveel mogelijk te voorkomen, maar dat wordt steeds duurder.

Zilte oplossing

Van Rijsselberghe besloot daarom actief op zoek te gaan naar een oplossing. Hij verdeelde een akker op zijn proefboerderij op Texel in vakken en plantte er tientallen aardappelsoorten en diverse groentegewassen. Na jaren proberen zijn een aantal rassen geselecteerd. Uniek is dat de testen in de koude grond worden gedaan, niet in een laboratorium. Voor meer informatie over het onderzoek naar zouttolerante gewassen kijkt u op www.ziltproefbedrijf.nl

Copyright © 2021, Marc. Foods. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp en techniek door 53 Graden Noord.