Logo Marc Foods

Marc. Foods verder onder de naam: Saline Farming

Klimaatsverandering, migratie, ontwaarding van grond zijn allemaal gevolgen die met de wereldwijde verzilting te maken hebben. Hierdoor neemt de vraag naar ontwikkeling en praktische kennis over verzilting wereldwijd toe. Door meer dan 12 jaar ervaring te bundelen onder Saline-Farming kunnen onze consultants deze vragen veel beter bedienen.

“De nieuwe weg die Saline-Farming inslaat draagt bij aan de bewustwording en trots van onze medewerkers en maakt ook voor de buitenwereld beter duidelijk wie wij zijn, wat we doen en wat we willen. De ambitie is om binnen 10 jaar op elk continent een educatie- en trainingscentrum neer te zetten om zo onze waardevolle kennis in de praktijk over te dragen aan juist die personen die het nodig hebben.”, aldus algemeen directeur Gunnar Larsen. “Om deze ambitie te halen speelt kennis en communicatie een belangrijke rol vandaar dat er is gekozen voor een gezamenlijke naam. Saline-Farming dekt alle expertise die we in huis hebben, voor zowel zilt boeren op land als op zee”.

Saline-Farming heeft zijn wortels gevestigd op Texel en opereert met 17 medewerkers. Het bedrijf verzorgt de overdracht en ontwikkeling van praktische kennis op gebied van zilte agricultuur en aquacultuur. Daarnaast ontwikkelt ze producten voor de consumentenmarkt. Saline-Farming onderscheid zich doordat het al 10 jaar wetenschappelijke onderzoeken zelf uitvoert en meteen in praktijk kan brengen.


Klik voor meer informatie- www.saline-farming.com

Copyright © 2021, Marc. Foods. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp en techniek door 53 Graden Noord.